گرامر جملات خبری

گرامر جملات خبری در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی همانند سایر زبان ها جملات انواع مختلفی دارند مانند جملات خبری، پرسشی و تعجبی. هر یک از انواع جملات کاربردهای خاص خود را دارند و از گرامر مشخصی پیروی می کنند. در ادامه این مقاله قصد دارید تا به گرامر جملات خبری در زبان انگلیسی بپردازیم و با ارائه مثالهایی ساده این بخش از گرامر را به شما عزیزان آموزش دهیم.

کاربرد جمله خبری (Declarative Sentence)

جمله خبری جمله ای است که خبر و اطلاعاتی را به ما می دهد. در پایان این نوع از جملات حتما باید از نقطه استفاده می شود.

.Saeed is going to North tomorrow

سعید تصمیم دارد فردا به شمال برود.

.Sara did not pass the exam

سارا در امتحان رد شد.

.I couldn’t play in the match

نتونستم در مسابقه بازی کنم.

The police officer stopped the man in the red car because he was speeding.

پلیس اون مرد رو با ماشین قرمز متوقف کرد چون داشت بیش از سرعت مجاز رانندگی می کرد.

.The concert begins in two hours

ساختار جملات خبری در زبان انگلیسی

ترتیب کلمات در جملات خبری به صورت زیر است:

قید زمان + قید مکان + قید حالت + مفعول + فعل اصلی + قید تکرار + فعل کمکی + فاعل

.He usually speaks English clearly in the class everyday

او معمولا هر روز در کلاس به طور واضح و صحیح در کلاس انگلیسی صحبت می کند.

 

نکته مهمی که درباره این ساختار باید به آن توجه کنید این است که لزومی ندارد که همه ی جملات انگلیسی تمام قسمت هایی که در فرمول آمده را در بر بگیرد. اما حتما جایگاه کلمت با توجه به نقشی که دارند باید به ترتیب گفته شده باشد.  مثلا” جمله ی بالا فعل کمکی ندارد. حال در دو جمله ی زیر نوع کلمات را مشخص کنید:

.He is always late

 

جملات خبری مثبت و منفی

در زبان انگلیسی ترتیب عادی بخش های جمله در یک جمله خبری به صورت زیر است:

فاعل – گزاره (فعل اصلی، فعل کمکی، نشانه منفی ساز) – مفعول – قید مکان – قید زمان

جدول زیر این ترتیب را برای جملات مثبت و منفی نشان میدهد:

فاعل گزاره مفعول قید مکان قید زمان
جملات مثبت Sahar plays the piano at home on Fridays.
جملات منفی Sahar doesn’t play the piano at home on Fridays.

 

.She was walking slowly in the park yesterday

انواع کلمات در زبان انگلیسی

 

فاعل کلمه ای است می تواند یک ضمیر فاعلی، اسم، یا اسم خاص باشد، مثل:

I / he / she / it / we / you / they / Saeed / my brother / the students / your friend

مفعول نیز می تواند یک ضمیر مفعولی یا یک اسم یا اسم خاص باشد. مثل:

………/Me/ you / him / her / it / us / you / them

افعال کمکی افعالی هستند که می توان با آنها جمله را سوالی و منفی کرد. مثل:

Am/ is/ are/ was/ were/ can/ could/ may/ might/ must/ should/ will/ have/ has/ had

افعال اصلی به هر فعل غیر از افعال کمکی ،فعل اصلی گویند، مثل:

Walk / work / speak / teach / listen / sit / climb / get up / return / order / change / grow

قیدهای تکرار میزان تکرار عمل را در واحد زمان نشان می دهند. این قیدها عبارتند از:

Always / usually / often / sometimes / seldom / never

قیدهای حالت معمولا” پسوند ly– دارند و فعل را توصیف می کنند. مثل:

…..Slowly / quickly / carefully / carelessly / clearly / loudly

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *