صفات ملکی

صفات ملکی در زبان انگلیسی

صفات ملکی 

صفات ملکی Possessive Adjective برای نشان دادن مالکیت شیئ نسبت به انسان به کار میروند. این کلمات همیشه قبل از اسم به کار برده می شوند و عبارتند از:

My – Your – His/her – Its – Our – Your – Their

مال من – مال تو – ما او(مذکر/مونث) – مال آن(شیئ) – مال ما – مال شما – مال آنها

 

صفات ملکی ضمیر نیستند و جزء تعیین کننده ها (determiners) می باشند. اما از آنجایی که شبیه ضمایر ملکی عمل می کنند بهتر است آن ها را در کنار ضمایر دیگر فرا گرفت. صفات ملکی همانند بقیه صفت ها قبل از اسمی می آیند که آن را توصیف می کنند اما مانند ضمیرها جایگزین اسم نمی شوند.

 

اول شخص مفرد my
دوم شخص مفرد your
سوم شخص مفرد (مرد) him
سوم شخص مفرد (زن) her
سوم شخص مفرد (خنثی) its
اول شخص جمع our
دوم شخص جمع your
سوم شخص جمع their

 

این صفات ملکی قبل از اسم می آیند و مالکیت آن شیء را بر انسان بیان می کنند.

  •  My student       ((اتومبیل من))
  •  Her car              ((ساعت او))
  •  Our teacher (( معلم ما ))
  •  Their dog     (( خانه آنها))

* نکته:

خیلی از صفات در انگلیسی، صفات ملکی همیشه قبل از اسمی که آنها به آن رجوع می کنند بکار برده می شوند.

I like its color

رنگش را دوست دارم

It’s our book

این کتاب ماست

You’re one of his friends, right?

تو یکی از دوستان او هستی درسته؟

 

  • نکته: توجه داشته باشید که از it’s که مخفف it is است، و گاهی اوقات هم مخفف it has است) به جای its (که صفت ملکی it می باشد استفاده نکنید. همچنین گاهی اوقات ممکن استYou’re مخفف You are  با Your  وthey’re  مخفف they are با their اشتباه گرفته شوند.

 

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *