افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

افعال بی قاعده در زبان انگلیسی (irregular werbs)

یکی از مهمترین و اساسی ترین مفاهیم گرامری در زبان انگلیسی این است که افعال پرکاربرد زبان انگلیسی را به خوبی بشناسید و بتوانید برجسب زمانی که می خواهید درباره آن صجبت کنید فعل مربوطه را بسازید. افعال در زمان انگلیسی به دو دسته افعال با قاعده و افعال بی قاعده تقسیم بندی می شوند.

افعال با قاعده و بی قاعده در انگلیسی

افعال با قاعده به افعالی گفته می شود که برای تبدیل آن به زمان گذشته ساده و همچنین قسمت سوم فعل تنها کافی است که یک ed به انتهای فعل اضافه کنید.  اما درباره افعال بی قاعده همانطور که از نام آنها پیداست از قانون خاصی پیروی نمی کنند و باید آنها را به خاطر بسپارید.

در ادامه این مقاله از بهکلام لیست افعال بدون قاعده یا Irregular verbs را در اختیار شما قرار می دهیم. به خاطر سپردن این افعال کاملا ضروری است هر چند کمی زمان نیاز دارد.

 

فعل اصلی حالت گذشته فعل قسمت سوم فعل (pp)
be
begin
break
bring
buy
build
choose
come
cost
cut
do
draw
drive
eat
feel
find
get
give
go
have
hear
hold
keep
know
leave
lead
let
lie
lose
make
mean
meet
pay
put
run
say
see
sell
send
set
sit
speak
spend
stand
take
teach
tell
think
understand
wear
win
write
was/were
began
broke
brought
bought
built
chose
came
cost
cut
did
drew
drove
ate
felt
found
got
gave
went
had
heard
held
kept
knew
left
led
let
lay
lost
made
meant
met
paid
put
ran
said
saw
sold
sent
set
sat
spoke
spent
stood
took
taught
told
thought
understood
wore
won
wrote
been
begun
broken
brought
bought
built
chosen
come
cost
cut
done
drawn
driven
eaten
felt
found
got
given
gone
had
heard
held
kept
known
left
led
let
lain
lost
made
meant
met
paid
put
run
said
seen
sold
sent
set
sat
spoken
spent
stood
taken
taught
told
thought
understood
worn
won
written

حفظ کردن و به خاطر سپردن افعال بی قاعده در زبان انگلیسی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کمک می کند تا برای ساخت جملات با افعال ماضی نقلی، حال کامل، حال کامل استمراری و … به راحتی و با استفاده از محفوظاتتان جملات را در زمانهای مورد نظر بسازید و ارائه نمایید.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *