ضمایر اشاره در انگلیسی

ضمایر اشاره در انگلیسی

ضمایر اشاره برای اشاره شخص یا چیزی استفاده می‌شود. این ضمایر در زبان انگلیسی برای اشاره به دور و نزدیک استفاده می شوند.  this به معنای این (اشاره به نزدیک)، that به معنای آن (برای اشاره به دور) مورد استفاده قرار می گیرد که حالت جمع آنها به صورت these (اینها) و those (آنها) هست. جملاتی که با این ضمایر ساخته می‌شوند، همیشه به صورت سوم شخص هستند.

کاربرد ضمایر اشاره در زبان انگلیسی

کاربرد ضمایر اشاره نزدیک

۱- زمانی که می خواهیم به افراد یا اشیا نزدیک اشاره کنیم.

This is a nice cup of tea

Whose books are these?

۲- زمانی که می خواهیم فرد یا شی ای را برای اولین بار معرفی کنیم.

This is jon.

These are my friends, jon and mary.

نکته: از یک ضمیر نباید برای معرفی دو شخص استفاده کرد.

These are jon and mary. (نادرست)

This is jon and this is mary. (درست)

۳- زمانی که می خواهیم خود را از پشت تلفن به فردی معرفی کنیم.

Hello, this is Daniel, Can I speak to Juli?

 

کاربرد ضمایر اشاره دور

۱- زمانی که می خواهیم به افراد یا اشیا دور اشاره کنیم.

This is our car, and that’s Smith’s car over there.

Those are very expensive accesories.

۲- زمانی که بخواهیم به حرف یا کاری که در گذشته یا حال انجام شده است اشاره کنیم:

A : Shall we go to the cinema?

B : Yes, that’s a good idea.

A : I’ve got a new job.

B : That’s great.

A : I’m very tired.

B : Why is that?

 

کاربرد ضمایر اشاره در زمان ها

ضمایر اشاره علاوه بر کاربردهایی که برای آنها برشمردیم، کاربردهای دیگری نیز دارند و برای اشاره به زمان نیز مورد استفاده قرار می گیرند. معمولا  this و these برای زمان هایی استفاده می شود که هنوز نگذشته اند (مثلا this week – این هفته) و  that و those معمولا برای اشاره به زمان هایی در گذشته کاربرد دارند. گاها از این کلمات برای اشاره به آینده دور نیز استفاده می شود. (that week – آن هفته)

I have an important match this weekend.

That night I dreamt of being a famous tennis player.

قوانین استفاده از ضمایر اشاره در انگلیسی

  • در اکثر مواقع ضمیر برای اشاره به اسمی در جمله استفاده می شود، چه آن اسم در جمله حضور داشته باشد چه نه. در جمله ی I can’t believe this (من نمیتوانم این را باور کنم ). با اینکه دقیقا نمیدانیم this به چه کسی یا چیزی اشاره شده. اما قطعا در جملات قبل یا بعد موضوعی بوده که به آن اشاره شده است.
  • ضمیر اشاره معمولا برای توصیف حیوانات، مکان یا اشیا استفاده می شود. در جمله ی this sounds like mary singing (این صدا شبیه به آواز خواندن مری است.) قصدمان اشاره به صدایی است که شنیده می شود.
  • نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که هیچگاه نباید ضمیر اشاره را با صفت اشاره اشتباه بگیرید. شاید این دو از نظر ظاهری به هم شباهت داشته باشند اما دارای ساختار و کاربرد متفاوتی هستند.

 

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *