نوشته‌ها

افعال عبارتی در انگلیسی

آموزش گرامر افعال عبارتی در انگلیسی

/
در این مقاله از سری مقالات آموزش گرامر ویسایت بهکلام به اف…
اسامی در زبان انگلیسی

اسامی در زبان انگلیسی

/
یکی از مباحث گرامری مهم در آشنایی با اسامی در زبان انگلیسی ا…
انواع جملات در زبان انگلیسی

انواع جملات در زبان انگلیسی

/
جملات در زبان انگلیسی با توحه به اینکه چه مفهومی را می خواهیم منتقل ک…
گرامر جملات خبری

گرامر جملات خبری در زبان انگلیسی

/
در زبان انگلیسی همانند سایز زبان ها جملات انواع مختلفی دارند مان…
ضمایر اشاره در انگلیسی

ضمایر اشاره در انگلیسی

/
ضمایر اشاره برای اشاره شخص یا چیزی استفاده می‌شود. این ضمایر د…
گرامر حال استمراری در انگلیسی

گرامر زمان حال استمراری

/
از افعال زمان حال استمراری در زبان انگلیسی برای …