آموزش گرامر be going to

گرامر be going to در زبان انگلیسی زمانهایی که درباره انجام کاری در آینده نزدیک تصمیم قطعی را گرفته باشیم کاربرد دارد.در این مقاله از بهکلام شما را با ساختار این گرامر، نحوه سوالی و منفی کردن این دسته از جملات آشنا می کنیم.

ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که be going to با will که برای آینده بکار می رود از نظر ساختاری و کاربرد چه تفاوتی دارد؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که کاربرد will برای زمانی است که میخواهیم تصمیمات ناگهانی و بدون برنامه ریزی شده خود را بیان کنیم؛ در حالیکه زمان آینده ساده با be going to برای نشان دادن عملی در آینده به کار می‌رود که برای آن فکر و برنامه ریزی کافی داشته ایم و از تصمیم خود اطمینان داریم. تفاوت دیگری که وحود دارد این است که be going to معمولاً هنگام صحبت کردن یا نوشتار غیررسمی کاربرد دارد و بهتر است در نوشتار رسمی will را جایگزین کنید.

be going to

ساختار گرامر be going to

جملات زمان آینده ساده (be going to)

ساختار گرامر زمان آینده ساده از ترکیب be going to و ریشه فعل تشکیل میشود. منظور از be در اینجا همان am/is/are/was/were است.

فاعل + am/is/are + going to + ریشه فعل

Mehrdad is going to buy a new house.

مهرداد میخواهد خانه جدیدی بخرد.

We’re going to party on vocation.

ما در تعطیلات به جشن خواهیم رفت.

منفی کردن زمان آینده ساده با be going to

برای منفی کردن جملات با ساختار be going to منفی ساز not را بعد از فعل to be قرار می دهیم و برای مخفف کردن آن، فعل to be یا not را مخفف می‌کنیم.

ریشه فعل + am/is/are + not + going to + فاعل

.I’m not going to come to class on Friday

من جمعه به کلاس نخواهم رفت.

ساختار be going to

سؤالی کردن زمان آینده ساده با be going to

برای سؤالی کردن جملات در گرامر be going to جایِ فعل to be و فاعل را عوض می‌کنیم:

ریشه فعل + going to + فاعل + am/is/are

Who are you going to invite to the party?

چه کسانی را قصد داری به مهمانی دعوت کنی؟

فرم مجهول آینده ساده با be going to

فاعل + am/is/are + going to + be + قسمت سوم فعل

Sara is going to make a beautiful dinner tonight. (معلوم)

سارا قصد دارد امشب یک شام قشنگ درست کند

A beautiful dinner is going to be made. (مجهول)

امشب یک شام قشنگ درست خواهد شد

کاربرد زمان آینده ساده با be going to

۱٫ برای بیان طرح و برنامه‌ای که قبلاً دربارۀ آن تصمیم گرفته شده است:

I‘m going to be an actor when I grow up.

قصد دارم وقتی بزرگ شدم یک هنرپیشه شوم

۲٫ برای پیش بینی یک اتفاق در آینده با توجه به مدارک و شرایط موجود:

The weather is cold. It is going to snow tonight.

هوا سرد است. امشب برف خواهد بارید.

نکته: برای مخفف کردن از Gonna استفاده می کنیم توجه داشته باشید وقتی Gonna می گویید یعنی Going to بنابر این دیگر آوردن To اشتباه است هم چنین در گفتار فقط از آن استفاده می کنیم.

.I am gonna tell you a story about how I Met Your Mother

نکته: اگر فعل اصلی go باشد بهتر است دیگر از going to اسفاده نکنید و به جایش از present continuous استفاده کنید.

.She is going to go to university

.She is going to university

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *