بخش خواندن و درک مطلب تافل

بخش خواندن و درک مطلب تافل

بخش خواندن و درک مطلب تافل

بخش Reading:

این بخش از آزمون تافل شامل ۴۴ تا ۶۰ سوال است. ۳ تا ۶ متن وجود دارد که هر کدام بین ۶ تا ۱۰ سوال را مطرح می کنند.

اولین وظیفه شما هنگام خواندن متن این است که موضوع متن را تشخیص دهید. با مرور سریع متن و توقف روی جملات اول هر پاراگراف می توانید موضوع اصلی متن را دریابید. جمله اول هر پاراگراف معمولا موضوع اصلی آن پاراگراف است و اطلاعات کلی در مورد محتوای آن پاراگراف به شما می دهد. هنگامی که هر پاراگراف را مرور کردید متوقف شده و فقط جمله اول را بخوانید. خواهید فهمید که موضوع اصلی آن قسمت چه بوده و چه مطالبی را بیان می کند. هر سوال کلیدهایی را با خود همراه دارد که سبب یافتن پاسخ آن در متن می شود. برای یافتن پاسخ صحیح، متن را زیر و رو نکنید. هوشمندانه جستجو کنید. واژه های کلیدی یا ایده اصلی متن را دریابید. آنها شما را به سمت پاسخ صحیح هدایت می کنند. این کلید واژه ها شامل اسم ها، فعل ها، اعداد و عباراتی هستند که در متن گنجانده شده اند. هنگامی که کلیدواژه ها را یافتید متن را مرور کنید تا جاییکه کلیدواژه ها ظاهر شوند. پاسخ صحیح در نزدیکی آن هاست.

Example: What caused Martin to suddenly return to Paris?

واژه کلیدی Paris است. با مرور سریع متن و یافتن آن می توان پاسخ صحیح را در نزدیکی آن پیدا کرد.

اما گاهی کلمات کلیدی به وفور در متن تکرار نشده اند. در چنین حالتی ایده اصلی متن را جستجو کنید.

Example: Which of the following was the psychological impact of the author’s
childhood upon the remainder of his life?

در این مثال کلمات کلید childhood و psychology هستند که ممکن است در متن مکرر نیامده باشند. بنابراین می توان کلمات دیگری چونeffectemotional یا mentally را نیز جستجو کرد.

اعداد و سالها نیز می توانند کلمات کلیدی خوبی برای جستجو در متن باشند زیرا نسبت به بقیه واژه ها برجسته و مشخص هستند.

Example: Which of the following best describes the influence of Monet’s work in
the 20th century?

در مثال بالا ۲۰th نسبت به بقیه واژه ها مشخص تر است و می تواند کلیدواژه خوبی برای رسیدن به پاسخ صحیح باشد.

هرگاه با مرور کلی بخش صحیح متن را پیدا کردید روی گزینه ها متمرکز شوید. گاهی گزینه ها دقیقا کلمات متن را بکار برده اند. توجه کنید در دام آنها گرفتار نشوید. به احتمال زیاد گزینه صحیح عبارتی است که متن را به شکل خلاصه بیان می کند نه گزینه ای که دقیقا کلمات متن را تکرار می کند.

بعد از یافتن پاسخ مطمئن شوید که کاملا درست است. گاهی اوقات گزینه انتخاب شده صحیح می باشد اما واقعا پاسخ سوالی که پرسیده شده نیست. از طرفی در برخی موارد دو گزینه صحیح به نظر می رسند بنابراین باید همه گزینه ها بررسی شوند و بهترین پاسخ از بین آنها انتخاب شود.

در برخی سوالات نیز هیچ کلمه کلیدی یافت نمی شود. در چنین حالاتی در گزینه ها به دنبال کلیدواژه باشید. با مرور متن آنها را بیابید. معمولا گزینه ها همگی در بخشی از متن یافت می شوند. به این طریق علاوه بر صرفه جویی در زمان، به آنها نزدیک شده و به پاسخ صحیح برسید.

Example: Which of the following would the author of this passage likely agree with?

تمرکز روی پاراگراف ها:

روی اولین جمله هر پاراگراف تمرکز کنید. این جمله از همه جملات مهمتر است زیرا معمولا دربردارنده موضوع اصلی پاراگراف است. با خواندن جمله اول یک ایده کلی نسبت به هر پاراگراف پیدا می کنید. بنابراین پس از خواندن هر سوال می توانید تشخیص دهید کدام پاراگراف دربردارنده پاسخ سوال است. اگر بتوانید با کمک جمله اول، پاراگراف مربوط به پاسخ را بیابید در زمان صرفه جویی شده و سریعتر به پاسخ می رسید. برای مثال اگر پاراگراف اول مربوط به شاعر و پاراگراف دوم مربوط به شعر باشد و سوالی در مورد شعر مطرح شود، پاسخ در کدام پاراگراف خواهد بود؟ مسلما پاراگراف دوم.

ایده اصلی متن در تمامی پاراگراف ها گسترده شده است. برخلاف ایده اصلی هر پاراگراف که در همان پاراگراف دیده می شود. ایده اصلی هر پاراگراف با پاراگراف بعدی ممکن است متفاوت باشد. اما ایده اصلی متن در هر پاراگراف نهفته است. ببینید هر گزینه به چند پاراگراف مرتبط است. تعداد جملاتی که بر هر گزینه تاثیر می گذارند هم می تواند به انتخاب ایده اصلی متن کمک کند. معمولا گزینه ها شامل ایده های اصلی پارگراف ها هستند نه ایده کل متن به همین علت انتخاب گزینه صحیح که ایده اصلی متن را بیان می کند دقت بالایی را می طلبد.

حذف گزینه ها:

برخی گزینه ها به راحتی حذف می شوند. هنگامی که در سوال پرسیده می شود: «همه گزینه ها در متن وجود دارند به جز …» فورا متن را برای یافتن گزینه های داده شده جستجو کنید. اگر گزینه ها در متن وجود داشته باشند حذف می شوند. البته گاهی اوقات گزینه ها بسیار نزدیک به یکدیگرند و در اثر بی دقتی ممکن است پاسخ صحیح حذف شود.

در سوالاتی که پرسیده می شود: «کدام گزینه در متن توضیح داده نشده است؟»یا «همه گزینه های داده شده شامل موضوع خاصی می شود به جز … ؟» همه گزینه ها در متن جستجو می شوند. اگر دو گزینه به هم نزدیک باشند، احتمال بسیار زیاد هر دو گزینه نادرست هستند و باید حذف گردند.

Example:
A.) changing values and attitudes
B.) a large population of mobile or uprooted people

در مثال بالا هر دو گزینه معنای نزدیک به هم دارند و از آنجاییکه تنها یک گزینه می تواند پاسخ سوال باشد هر دو حذف خواهند شد.

کلیدهای متن:

کلیدهایی که در متن داده شده اند را جستجو کنید. یک گزینه ممکن است صحیح به نظر برسد اما قطعا نمی تواند پاسخ سوال باشد. کلیدهای متن کمک می کند تا پاسخهایی که صحیح تر هستند را بیابید. برای این کار ابتدا باید مفهوم متن را بخوبی دریابید. هنگامی که درمورد عبارت مشخصی در متن سوال پرسیده می شود، متن را بخوبی جستجو کنید. بعلاوه گزینه هایی که شامل آن عبارت هستند را نیز بررسی کنید.

Example: Why was John described as “morally desperate”.

احتمالا در گزینه های داده شده تعریفی از روحیات وجود دارد. روحیات، اخلاقهای خوب و بد را شامل می شود. بنابراین گزینه صحیح دربردارنده کلماتی شبیه به آنها خواهد بود.

عقاید:

هنگامی که سوال می شود کدام یک از گزینه ها واقعیت و کدام یک نظریه است؟ بخاطر داشته باشید که گزینه هایی که واقعیت هستند شامل کلمات دوپهلو و مبهم نمی شوند. مثلا:

How long is a long time? What defines an ordinary person?

در این سوالات کلمات مبهم “long”و“ordinary”در گزینه هایی که واقعیت هستند نباید وجود داشته باشند. درصورتی که همه گزینه ها شامل کلمات مبهم می شدند، به متن باز گردید. اغلب یک عبارت علمی و واقعی بر اساس یافته های محققان بیان می شود.

Example: “The scientist found that the eye reacts quickly to change in light.”

درحالیکه عقاید و نظریه ها در متن در کنار کلماتی چون thought, believed, understood, wished قرار می گیرند.

Example: “He thought the Yankees should win the World Series.”

متضادها:

گزینه هایی که متضاد یکدیگرند، اغلب پاسخ سوال هستند. در یک پاراگراف درمورد موضوعی صحبت می شود و روابط پدیده ها بیان می شود، سپس در سوالی که درباره آن مطرح می شود، دو گزینه ساده متضاد داده می شود.

Example:
A.) if other factors are held constant, then increasing the interest rate will lead to a decrease in housing starts
B.) if other factors are held constant, then increasing the interest rate will lead to an increase in housing starts

اغلب این تضادها خیلی راحت تشخیص داده نمی شوند. فریب کلمات متفاوت را نخورید، به دنبال معنای نزدیک آنها باشید. در مثال بالا دو گزینه با تغییر جزیی در استفاده از کلمات متضاد شده اند. هنگامی که فهمیدید دو گزینه متضاد هستند به دقت آنها را امتحان کنید. احتمالا یکی از اینها پاسخ صحیح هستند.

Example:
A.) if other factors are held constant, then increasing the interest rate will lead to a decrease in housing starts
B.) when there is an increase in housing starts, and other things remaining equal, it is often the result of an increase in interest rates

پیش بینی کنید:

به خاطر داشته باشید چهار گزینه از پنج گزینه داده شده اشتباه هستند و هنگامی که شما آنها را خواندید ذهن شما فورا درگیر گزینه هایی می شود که باید آنها را ردکنید. بعد از خواندن متن و سوال ذهن شما بیشترین تمرکز را بر روی آن دارد و می تواند آن را خلاصه کند. اگر شما بتوانید بر اساس آنچه خوانده اید و در ذهن دارید، پاسخ را پیش بینی کنید شگفت زده خواهید شد.

به سرعت گزینه ها را بررسی کنید و ببینید آیا پیش بینی شما در بین گزینه ها وجود دارد. اگر وجود داشته باشد می توانید مطمئن باشید که پاسخ شما صحیح است. گزینه های دیگر را نیز بررسی کنید اما در اغلب اوقات شما پاسخ صحیح را درست پیش بینی کرده اید.

پاسخ دادن به سوال:

ممکن است گزینه هایی وجود داشته باشد که به وضوح پاسخ سوال به نظر برسند اما در آزمون تافل گزینه ها چنان عالی طراحی می شوند که نادرست هستند. گزینه ای را که به نظر درست می رسد انتخاب نکنید، باید از صحیح بودن آن اطمینان داشته باشید. گزینه ای صحیح است که پاسخ سوال را بدهد. هنگامی که گزینه ای را انتخاب کردید به سوال برگردید و متضاد آن گزینه را در برابر سوال چک کنید تا مطمئن شوید سوال را بد نخوانده اید.

معیار (benchmark):

یکی از معایب تست های کامپیوتری در مقابل تست های قدیمی که با مداد بر روی کاغذ انجام می شد، این است که نمی توانید به خوبی بر روی برگه سوال متمرکز باشید. بعلاوه شما نمی توانید همزمان که گزینه ها را می خوانید پاسخ های نادرست را با قلم خط بزنید. اما کامپیوترها راه حل های دیگری را عرضه می کنند. بعد از خواندن یک گزینه تصمیم بگیرید که صحیح است یا خیر. اگر نادرست بود به سراغ گزینه بعدی بروید. اگر صحیح بودن کنار آن کلیک کنید تا بعنوان پاسخ صحیح آن را در نظر داشته باشید. تیک زدن در کنار آن به معنای این نیست که شما پاسخ سوال را انتخاب کرده اید بلکه نشان می دهد شما آن را برای بررسی بعنوان پاسخ صحیح در نظر دارید. به سراغ گزینه های بعدی بروید. اگر نادرست به نظر می رسیدند آن ها را رها کنید در غیر اینصورت با گزینه ای که علامت تیک در کنار آن زده شده آن را می سنجید و اگر پاسخ بهتری به نظر می رسید آن را انتخاب می کنید و گزینه انتخاب شده را تغییر می دهید.

اخیرا امکان این قرار داده شده است که بتوانید گزینه ای را که درست به نظر می رسد highlight کنید. این گزینه تا زمانی به عنوان پاسخ سوال در نظر گرفته خواهد شد که گزینه ای بهتر از آن موجود نباشد و شما گزینه دیگری را highlight نکنید.

اطلاعات جدید:

پاسخ سوال معمولا حاوی اطلاعاتی است که در متن یا سوال داده شده است. به ندرت پیش خواهد آمد که تمامی اطلاعات درست درون یک گزینه گنجانده شود. گاهی اطلاعات جدیدی در سوال قرار داده می شود که نیازمند این است که شما آن را تفسیر کنید، اما به ندرت اتفاق می افتد.

Example:
The argument above is dependent upon which of the following assumptions?
A.) Scientists have used Charles’s Law to interpret the relationship.

اگر Charles’s Law در همه پاراگراف ها ذکر نشده باشد، احتمال اینکه این گزینه صحیح باشد وجود ندارد. گزینه ای که انتخاب می کنید باید همه اطلاعات لازم برای پاسخگویی به سوال را داشته باشد و نباید به صورت حدسی باشد یا اطلاعات ناقص بدهد.

کلید واژه ها:

به دنبال گزینه هایی باشید که کلیدواژه های آنها با سوال مشترک باشد.

Example:
Which of the following, if true, would best explain the reluctance of politicians since 1980 to support this funding?

در این سوال باید به دنبال کلیدواژه “since 1980” در گزینه صحیح بود. اکثر گزینه ها احتمالا شامل کلید واژه “since 1980, politician have …” هستند.

اطلاعات معتبر:

برای کوتاه شدن پاسخ ها، اطلاعات داده شده در متن را نکاهید. ممکن است وجود بخش کوچکی از اطلاعات برای تعیین پاسخ صحیح سوال ضروری باشد. هیچ یک از اطلاعاتی که متن داده است را دور نریزید درحالیکه اطلاعات اضافی گزینه ها را می توان دور ریخت. چنانچه دو موضوع به ظاهر نامرتبط در متن مورد بحث قرار گرفته اند، آنها را نادیده نگیرید. مطمئن باشید که یا ارتباطی بین آن دو موضوع وجود دارد و یا هر یک از آنها با گزینه های داده شده مرتبط هستند و شما باید این ارتباط را تعیین کنید.

مدیریت زمان:

در متون تخصصی اصطلاحات تخصصی را بشناسید. آنها را رها کنید زیرا شما می خواهید کلیات متن را بفهمید نه اینکه بر روی جزئیات مسلط شوید. هنگامی که با قسمتی مواجه می شوید که آن را نمی فهمید در اغلب اوقات نیازی به فهم آن ندارید و می توانید آن را رها کنید. تنها زمانی وقت خود را صرف فهمیدن آن کنید که در سوال مطرح شده باشد.

نوع سوالات را تشخیص دهید. برخی سوالات را با بازگشت به متن و مرور دوباره آن می توان پاسخ داد اما برخی سوالات به نیروی استدلال خود شما نیاز دارند. شما تنها کسی هستید که می دانید کدام سوال برای شما ساده است و کدام سوال دشوار و نیاز به صرف زمان بیشتری برای آن است.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *