نوشته‌ها

کلاس خصوصی مکالمه

کلاس خصوصی مکالمه زبان

/
امروزه یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بین المللی برای همه و …

موقع یادگیری زبان انگلیسی فارسی فکر نکنید.

/
موقع یادگیری زبان انگلیسی فارسی فکر نکنید. منظور این جمله…
تقویت تلفظ انگلیسی

تقویت تلفظ انگلیسی

/
راهی برای تقویت تلفظ انگلیسی «استرس کلمه (word stress)» در درک مط…
اصطلاحات رایج در فیلمها

اصطلاحات رایج در فیلمها

/
اصطلاحات رایج در فیلمها ?Don’t dare do that again! دیگه …
تقویت مکالمه زبان انگلیسی

تقویت مکالمه زبان انگلیسی

/
تقویت مکالمه زبان انگلیسی برای تقویت مکالمه زبان انگلیسی چه استراتژ…
تدریس خصوصی مکالمه