نوشته‌ها

تغییرات لیسنینگ آیلتس

تغییرات لیسنینگ آزمون آیلتس

/
آزمون آیلتس به عنوان مهمترین و معتبرترین آزمون برای سنجش سطح زبان انگلیسی …
منابع لیسنینگ آیلتس

بررسی مهمترین منابع لیسنینگ آیلتس از دید اساتید

/
یکی از 4 مهارت اصلی زبان انگلیسی که در آزمون آیلتس مورد ارزیاب…