افعال modal در زبان انگلیسی

افعال modal در زبان انگلیسی

در این مطلب قصد داریم به برسی و آموزش افعال مدال Modal Verbs بپردازیم و ساختار و انواع آن را مورد برسی قرار دهیم؛ بنابراین اگر قصد آموزش افعال modal در زبان انگلیسی را دارید تا انتهای این مقاله همراه ما باشید…

افعال modal در زبان انگلیسی

افعال مدال mpdal verbs چیست؟

از پرکاربردترین واژگان در زبان انگلیسی افعال مدال یا همان Modal Verbs میباشد. این افعال معنای توانایی و احتمال را به فعل اضافه میکنند؛ Modal verbs در همه زمان ها و انواع جملات انگلیسی به کار میروند؛ افعال مدال (modal verbs)، شامل افعال ( can, could, may, might, must, need not, shall/will, should/ought to ) می باشند. این افعال توانایی، اجازه، امکان انجام و … را در جمله نشان می دهند.

شکل افعال مدال با توجه به زمان جمله تغییر کرده است در نتیجه باید هنگام استفاده از آنها به زمان جمله توجه نمود. در نظر داشته باشید که این افعال در زبان انگلیسی بسیار پرکاربرد میباشند.

افعال can و could

افعال modal مدال can و could

فعل های can و could به معنای توانایی و امکان میباشند. فعل Can برای زمان حال انگلیسی و فعل  Could معمولا برای زمان گذشته مورد استفاده قرار میگیرد، البته که فعل could در زمان حال نیز برای بیان احتمال و یا اجازه گرفتن استفاده میشود. به مثال های زیر دقت کنید:

 • Ali can help in the garage at the age of 12.

علی می تواند [اجازه دارد] با ۱۲ سال سن در گاراژ کمک کند.

 • I can dance.

من می‌توانم برقصم.

 • We couldn’t come home late when we were teenagers.

ما وقتی نوجوان بودیم اجازه نداشتیم دیر به خانه بیاییم.

 • He spoke very quietly, but I could understand what he said.

او بسیار آرام صحبت می کرد ولی من توانستم بفهمم او چه می گوید.

 

” نکته مهم”

فعل اصلی در کنار افعال مودال can  و could باید به شکل ساده بیاید؛ برای پرسشی کردن این جملات، کافی است فعل modal را به ابتدای جمله آورده و جمله پرسشی بسازیم به فرمول زیر دقت کنید:

Subject + Can/Could + main verb+ the rest of the sentence

افعال may و might

may و might در افعال modal زبان انگلیسی

افعال may و might شباهت بسیاری به افعال can و could دارند. با این تفاوت که در درجه اول معنای احتمال و در درجه دوم معنای توانایی را میرسانند. استفاده از افعال مودال may و might برای نشان دادن توانایی در حالت رسمی و یا زبان انگلیسی ادبی رواج بیشتری دارد؛  به مثال های زیر دقت کنید:

 • May I help you?

می‌تونم کمکتون کنم؟

 • I might go out tonight.

من شاید امشب برم بیرون.

 • They may not buy a car.

اون‌ها شاید یک ماشین نخرند.

 • I might go to the doctor.

احتمال دارد به دکتر بروم.

 

“نکته مهم”

فعل may بیشتر برای زمان حال و فعل might برای زمان گذشته و یا برای درخواست مودبانه در زمان حال مورد استفاده قرار میگیرد.

 

افعال will و would

افعال will و would در زبان انگلیسی

این دو فعل برای بیان احتمال و پیش بینی در مورد فرآیند اعمال در گذشته و آینده مورد استفاده قرار میگیرند. فعل will برای زمان آینده انگلیسی و برای درخواست های مودبانه استفاده شده فعل would نیز برای بیان پیشبینی های گوینده درمورد زمان آینده و یا حتی آینده خیالی و مشروط (آینده ای که اگر تعدادی از شروط محقق میشدند، اتفاق می افتاد) به کار رفته میشود، و در عین حال برای درخواست های مودبانه هم کاربرد دارد. به مثال های زیر دقت کنید:

 • It’s too late. You will lose the bus.

خیلی دیر شده. اتوبوس را از دست خواهی داد.

 • When I was a child, I would chew gum and immediately swallow it.

وقتی بچه بودم، آدامس می جویدم و فوری قورت میدادم .

 

افعال Should و Must و Shall

 

این سه فعل برای بیان اجبار، پیشنهاد و پیشبینی که عقیده شخصی گوینده باشد به کار رفته میشود. در این بین فعل shall  جنبه اجبار بسیار قوی ندارد و در کنار ضمیر اول شخص به کار رفته میشود. به مثال های زیر دقت کنید:

 • He must respect his parents.

باید به والدینش احترام بگذارد.

 • Students must do well in their exam; otherwise, they’ll fail.

دانش آموزان باید در امتحان شان خوب عمل کنند ، در غیر اینصورت مردود خواهند شد.

 • Shall we go out?

بریم بیرون؟

 • Shall I call the police?

به پلیس زنگ بزنم؟

 • You should wear warm clothes. Outside is cold.

باید لباس گرم بپوشی. بیرون سرد هست.

 

“نکته مهم”

Shall تنها با ضمایر I و we به کار برده می‌شود.

برای منفی کردن این افعال کافی است از کلمه منفی ساز انگلیسی not استفاده کنیم.

افعال شبه مدال انگلیسی Has to و Have to و Had to

افعال شبه مدال انگلیسی

این افعال دو بخشی برای بیان اجبار جدی و شدید مورد استفاده قرار میگیرد. وقتی از have to / has to / had to استفاده میکنیم، اجبار مورد نظر ربطی به نظر گوینده نداشته و یک اجبار خارجی محسوب میشود. به مثال های زیر دقت کنید:

Everybody driver has to stop for a red light.

هر راننده ای باید برای چراغ قرمز توقف کند.

There is nobody at home. They must have gone out.

کسی توی خانه نیست. باید بیرون رفته باشند.

You have to wear your glasses to see better.

برای اینکه بهتر ببینی باید عینک بزنی.

مرتبط بخوانید: بررسی افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *