درخواست تکرار به انگلیسی

درخواست تکرار صحبت به انگلیسی

حتما برای شما بسیار پیش آمده است که در مسیر یادگیری زبان انگلیسی، خصوصا زمانی که در کلاس های آموزشگاه شرکت می کنید، بسیاری از کلمات و عباراتی که استاد از آنها استفاده می کند برایتان نامفهوم جلوه کند و یا معنای آن را ندانید. در چنین شرایطی حتما نیاز دارید که از سوالات مشخصی برای اعلام درخواست خود نسبت به تکرار کلمات به انگلیسی استفاده کنید. عبارات و کلمات مفیدی وجود دارد که به شما کمک می کند تا وقتی کاملاً متوجه صحبت های طرف مقابلتان نشده اید از او بخواهید جمله خود را مجددا برایتان تکرار کند.

درخواست تکرار به انگلیسی در موقعیت های رسمی

Sorry? / Excuse me? / Pardon? / I beg your pardon?

در موقعیت های رسمی عبارات کوتاهی وجود دارند که می توانید در برقراری ارتباط و بیان درخواست مودبانه خود جهت تکرار عبارتی که شنیده اید استفاده کنید. همگی این کلمات به معنای “ببخشید؟” هستند. به مثال های زیر توجه کنید:

Could you say that again? I didn’t understand.

میشه دوباره تکرار کنید؟ من متوجه نشدم.

Can you say that again? I didn’t get all of what you were saying.

میشه دوباره بگین؟ من کامل متوجه صحبت‌های شما نشدم.

Could you please repeat what you just said for me?

میشه چیزی که گفتین را دوباره برای من تکرار کنید؟

I’m sorry, but I didn’t understand you. Could you please repeat that for me?

ببخشید، اما من متوجه نشدم چی گفتین. می شه یه بار دیگه برای من تکرار کنید لطفاً؟

اگر کلمه‌ای ناآشنا به گوشتان خورد، می‌توانید از گوینده درخواست کنید که برایتان توضیح دهد.

 Could you repeat that word, please? I don’t know what it means.

میشه لطفاً اون کلمه را مجدداً تکرار کنید؟ من معنای اونو نمی دونم.

I’m sorry to interrupt, but I don’t understand that word?

ببخشید وقفه میندازم، اما من متوجه اون کلمه نشدم؟

Could you please tell me what _______ means? I don’t know it.

میشه لطفاً بهم بگین کلمه …….به چه معناست؟ من نمی دونم.

I didn’t hear you. Please could you tell me again?

نشنیدم. لطفاً می توانید دوباره تکرار کنید؟

Excuse me, could you repeat the question?

ببخشید، می توانید سوالتان را تکرار کنید؟

I’m sorry, I don’t understand. Could you say it again?

متاسفم، من نمی فهمم. می توانید دوباره بگویید؟

I’m sorry, I didn’t catch that. Would you mind speaking more slowly?

متأسفم، متوجه منظورتان نشدم. ممکن است آهسته تر صحبت کنید؟

سوال پرسیدن

درخواست تکرار به انگلیسی در موقعیت های غیررسمی

علاوه بر شرایط رسمی، در موقعیت های غیررسمی، بین جمع دوستان و در حالت عامیانه نیز عباراتی برای درخواست تکرار وجود دارد که آنها را نیز بررسی می کنیم:

Sorry?

متاسفم؟ ( این کلمه‌ی بسیار مفیدی برای زمانی است که شما چیزی را نشنیده‌اید.)

Sorry, what?

ببخشید! چی؟ (برای درخواست تکرار در صورت عدم تشخیص صدای شنیده شده مفید است)

 

عبارات عامیانه در موقعیت های غیررسمی

Come again?

دوباره بگو؟

Say what?

چی گفتی؟ (این به ویژه در انگلیسی آمریکایی استفاده می‌شود)

Pass that by me again?

چی دوباره بگو؟

You what?

تو چی؟ (این بیشتر در انگلستان رایج است)

I don’t get it…

متوجه نمیشم… (برای در خواست تکرار چیزی)

 

عبارات غیر رسمی دیگر 

‘Scuse me?

ببخشید!

Huh?

ها؟ (بیشتر به معنی ‘I don’t get it’ (نگرفتمش) یا ‘I don’t understand’ (متوجه نمیشم) است تا ‘I can’t hear you’ (نمی‌تونم بشنومت.) )

What?

چی؟ (وقتی متوجه منظور کسی نشدید و یا به خوبی نشنیدید.)

Eh?

اِه؟ (زمانی که شنیدن کسی دشوار است)

Hmm?

هوم؟ (وقتی متوجه صحبت نشدید.)

تمامی عبارات و مثالهایی که بررسی کردیم هنگامی کاربرد دارند که به هر دلیلی متوجه صحبتهای طرف مقابلتاتان نشده اید و میخواهید که جملات و منظور خود را برای بار دیگه بسیار واضح و صریح بیان کند. شما نیز اگر جملات مترادفی برای این عبارات میشناسید برایمان کامنت کنید.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *