نکات مهم در بخش ریدینگ تافل

نکات مهم در بخش ریدینگ تافل

نکات مهم در بخش ریدینگ تافل

مرور دوباره عبارتهای چالشی:

بار دیگر بر روی کلمات چالشی مانند likely, may, can, will often, sometimes, etc, often, almost, mostly, usually, generally, rarely,
sometimes تمرکز کنید. طراحان سوال این عبارتها را وارد سوال می کنند تا هر امکانی را پوشش دهند. اغلب پاسخ ها هنگامی غلط هستند که در آنها فضایی برای استثناء وجود دارد.

Example: Animals live longer in cold places than animals in warm places.

این پاسخ نادرست است. زیرا برخی حیوانات استثنائاً در آب و هوای گرم زندگی طولانی تری دارند. در این پاسخ هیچ جایی برای حالت استثنایی در نظر گرفته نشده است زیرا بیان می کند در آب و هوای سرد همه حیوانات زندگی طولانی تری نسبت به حیواناتی که در آب و هوای گرم زندگی می کنند دارند. اما در همین سوال گزینه صحیح به شکل زیر بیان شده است:

Example: In severe cold, a polar bear cub is likely to survive longer than an adult polar bear.

این گزینه صحیح است زیرا نه تنها اشاره دارد به این مطلب که در آب و هوای سرد حیوانات جوان تر زندگی طولانی تری دارند، بلکه وجود هر استثنایی را نیز امکان پذیر می کند. استفاده از کلمه “likely” احتمال وجود این استثناء که نوزاد خرس قطبی نتواند عمر طولانی تری نسبت به جوان ترها داشته باشد را فراهم می کند.

 

سوالات کاربرد کلمه:

در سوالاتی که از شما در مورد کلمه ای که در متن بکار رفته است پرسش صورت می گیرد، هیچ گاه با دانش کنونی خود به سوال پاسخ ندهید. هنگامی که سوال اینطور دقیق چیزی را از شما می خواهد، قطعا کلمه، کاربرد غیرمعمول و عجیبی در متن داشته است. بنابراین به متن بازگشته و دوباره آن را مرور کنید.

 

کلمات پرپیچ و خم (switchback):

در مورد این نوع از کلمات بسیار هوشیار باشید. این کلمات و عبارات اغلب برای این استفاده می شوند تا سطح فکر خود را بالاتر ببرید. معمول ترین کلمات پرپیچ و خم “but” است. کلمات دیگر شامل although, however, nevertheless, on the other hand, even though, while, in spite of, despite, regardless of می شوند.

 

اجتناب از تله های علمی:

زمانی که می دانید پاسخ سوال در کدام پاراگراف قرار گرفته است، روی آن پاراگراف تمرکز کنید. توسط گزینه هایی که از نظر علمی درباره سوال صحت دارند، اغفال نشوید. مرور متن تنها به این دلیل صورت می گیرد که جنبه های ظریف متن که در یک گزینه وجود دارد و می تواند آن را پاسخ سوال قرار دهد، بررسی شود. به دنبال گزینه هایی که فراتر از متن سخن گفته اند نباشید. فقط متن را مرور کنید تا مطمئن شوید گزینه انتخابی شما پاسخ سوال پرسیده شده را داده باشد.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *