نوشته‌ها

افزایش تمرکز در یادگیری زبان

افزایش تمرکز در یادگیری زبان انگلیسی

/
یکی از دغدغه هایی که زبان آموزان با ما در میان می گذارند این اس…
یادگیری زبان انگلیسی با فیلم

یادگیری زبان انگلیسی با فیلم

/
اگر شما پیگیر یادگیری و تقوت مهارت های زبان انگلیسی بوده باشید…

موقع یادگیری زبان انگلیسی فارسی فکر نکنید.

/
موقع یادگیری زبان انگلیسی فارسی فکر نکنید. منظور این جمله…
یادگیری انگلیسی

یادگیری انگلیسی با کامپیوتر

/
یادگیری انگلیسی با کامپیوتر پیشرفت های اخیر در آموزش زبان توسط ن…