نوشته‌ها

صفات ملکی

صفات ملکی در زبان انگلیسی

/
صفات ملکی  صفات ملکی Possessive Adjective برای نشان دادن مالکیت شیئ…