نوشته‌ها

تدریس خصوصی زبان ترکی

تدریس خصوصی زبان ترکی

/
اگر به منظور فعالیت تجاری و مکالمات بازرگانی و صنعتی، مهاجرت یا …
دوره های خصوصی و نیمه خصوصی زبان ترکی

دوره های خصوصی و نیمه خصوصی زبان ترکی

/
دوره های خصوصی و نیمه خصوصی زبان ترکی با توجه به روابط تجاری ایران و ترک…