نوشته‌ها

ساختار used to

ساختار used to

/
از ساختار used to در زبان انگلیسی خیلی زیاد استفاده می شود؛ این…