نوشته‌ها

پرکاربردترین زبان های دنیا

پرکاربرد ترین زبانهای دنیا

/
امروزه با گسترش فناوری و افزایش دسترسی به شبکه های اجتماعی، زمینه مناس…
تقویت درک مطلب زبان

تقویت درک مطلب زبان انگلیسی

/
حتما برای شما نیز پیش آمده است که پس از خواندن متنی احساس کنید آ…
برنامه ریزی برای یادگیری زبان انگلیسی

برنامه ریزی برای یادگیری زبان انگلیسی

/
حتما شما هم به خوبی میدانید که آموختن یک زبان جدید تمر…
یادگیری زبان انگلیسی با فیلم

یادگیری زبان انگلیسی با فیلم

/
اگر شما پیگیر یادگیری و تقوت مهارت های زبان انگلیسی بوده باشید…