نوشته‌ها

عبارت‌های وجه وصفی در زبان انگلیسی

عبارت‌های وجه وصفی در زبان انگلیسی

/
عبارت‌های وجه وصفی گونه‌ای از عباراتِ قیدی یا adverbial clause هستند که…
تقویت مکالمه زبان

تمرین‌ برای تقویت مکالمه زبان انگلیسی

/
تمرین‌ برای تقویت مکالمه زبان انگلیسی در این نوشته می‌خواهم شما را با یکی ا…
تقویت تلفظ انگلیسی

تقویت تلفظ انگلیسی

/
راهی برای تقویت تلفظ انگلیسی «استرس کلمه (word stress)» در درک مط…