نوشته‌ها

انواع جملات در زبان انگلیسی

انواع جملات در زبان انگلیسی

/
جملات در زبان انگلیسی با توحه به اینکه چه مفهومی را می خواهیم منتقل ک…
گرامر جملات خبری

گرامر جملات خبری در زبان انگلیسی

/
در زبان انگلیسی همانند سایر زبان ها جملات انواع مختلفی دارند مان…