نوشته‌ها

پرکاربردترین زبان های دنیا

پرکاربرد ترین زبانهای دنیا

/
امروزه با گسترش فناوری و افزایش دسترسی به شبکه های اجتماعی، زمینه مناس…
آموزش خواندن درک مطلب

آموزش خواندن درک مطلب زبان انگلیسی

/
در مقاله زیر میخواهیم به توضیحاتی در رابطه با آموزش خواندن در…

آموزش زبان انگلیسی به نوجوانان

/
از آنجایی که زبان آموزان در بازه سنی 12 تا 15 سال دوران نوجوانی خ…