نوشته‌ها

آموزش خواندن درک مطلب

آموزش خواندن درک مطلب زبان انگلیسی

/
در مقاله زیر میخواهیم به توضیحاتی در رابطه با آموزش خواندن در…

آموزش زبان انگلیسی به نوجوانان

/
از آنجایی که زبان آموزان در بازه سنی 12 تا 15 سال دوران نوجوانی خ…