تکمیل این پرسشنامه هیچگونه تعهدی برای آموزشگاه بهکلام جهت استخدام و یا عقد قرارداد  با متقاضی همکاری ایجاد نمی نماید.

***پر كردن تمامی بخش ها الزامي ميباشد.***

[تعداد: 0   میانگین:  0/5]