تخفیف ۱۰ درصدی:

  • دانشجویی/ دانش آموزی/ فرهنگیان
  • ثبت نام اولیه (اولین ثبت نام)
  • معرفی (اولین ثبت نام)
  • ۳ نفر خانوادگی (۳ کلاس جدا)
  • عضو انجمن نخبگان
  • دو زبانه
  • کلاس های ساعت۱۱-۱۵(اولین ثبت نام)

تخفیف پرداخت شهریه بصورت یکجا:

۴۰ ساعت ۵ درصد
۶۰ ساعت ۱۰ درصد
۸۰ ساعت ۱۵ درصد
۱۰۰ ساعت ۲۰ درصد
۲۰۰ ساعت ۲۵ درصد

نکته قابل توجه: حداکثر مجموع تخفیف های ارائه شده برای هر زبان آموز، ۲۰ درصد میباشد.

[تعداد: 0   میانگین:  0/5]