نوشته‌ها

آموزش ضمایر فاعلی به انگلیسی

آموزش ضمایر شخصی به انگلیسی

/
ضمیر شخصی به کلمه ای گفته میشود که بعنوان جلوگیری از تکر…
گرامر جملات مجهول

گرامر جملات مجهول (Passive) در زبان انگلیسی

/
همانطور که میدانید یادگیری گرامر زبان انگلیسی از اهمیت بسیار…
گرامر حال ساده

آموزش گرامر حال ساده انگلیسی

/
ابندایی ترین و اصلی ترین بخش گرامر زبان انگلیسی به گرامر حال س…
افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

افعال بی قاعده در زبان انگلیسی (irregular werbs)

/
یکی از مهمترین و اساسی ترین مفاهیم گرامری در زبان انگلیسی این …
اسامی در زبان انگلیسی

اسامی در زبان انگلیسی

/
یکی از مباحث گرامری مهم در آشنایی با اسامی در زبان انگلیسی ا…
انواع جملات در زبان انگلیسی

انواع جملات در زبان انگلیسی

/
جملات در زبان انگلیسی با توحه به اینکه چه مفهومی را می خواهیم منتقل ک…
گرامر حال استمراری در انگلیسی

گرامر زمان حال استمراری

/
از افعال زمان حال استمراری در زبان انگلیسی برای …