نوشته‌ها

ضمایر اشاره در انگلیسی

ضمایر اشاره در انگلیسی

/
ضمایر اشاره برای اشاره شخص یا چیزی استفاده می‌شود. این ضمایر د…