جدول قیمت کلاسهای مکالمه (خصوصی و نیمه خصوصی)

Book 5 (Advanced) - CAE - CPE

۱۰۰,۰۰۰ تومانهر ساعت
 • ۱ نفر : ۱۰۰ هزار تومان
 • ۲ نفر : ۱۲۰ هزار تومان
 • ۳ نفر : ۱۴۰ هزار تومان
 • ۴ نفر : ۱۶۰ هزار تومان
 • ۵ نفر : ۱۸۰ هزار تومان

Book 4 (Upper) - FCE

۹۰,۰۰۰ تومانهر ساعت
 • ۱ نفر : ۹۰ هزار تومان
 • ۲ نفر : ۱۱۰ هزار تومان
 • ۳ نفر : ۱۳۰ هزار تومان
 • ۴ نفر : ۱۵۰ هزار تومان
 • ۵ نفر : ۱۷۰ هزار تومان

Book 2 (Pre-intermediate) - Book 3 (intermediate)

۸۰,۰۰۰ تومانهر ساعت
 • ۱ نفر : ۸۰ هزار تومان
 • ۲ نفر : ۱۰۰ هزار تومان
 • ۳ نفر : ۱۲۰ هزار تومان
 • ۴ نفر : ۱۴۰ هزار تومان
 • ۵ نفر : ۱۶۰ هزار تومان

Book 1 (Elementary)

۷۰,۰۰۰ تومانهر ساعت
 • ۱ نفر : ۷۰ هزار تومان
 • ۲ نفر : ۹۰ هزار تومان
 • ۳ نفر : ۱۱۰ هزار تومان
 • ۴ نفر : ۱۳۰ هزار تومان
 • ۵ نفر : ۱۵۰ هزار تومان

True Beginner

۶۰,۰۰۰ تومانهر ساعت
 • ۱ نفر : ۶۰ هزار تومان
 • ۲ نفر : ۸۰ هزار تومان
 • ۳ نفر : ۱۰۰ هزار تومان
 • ۴ نفر : ۱۲۰ هزار تومان
 • ۵ نفر : ۱۴۰ هزار تومان

کلاسهای آمادگی آزمون ها (PRE)

PRE 2 (IELTS/iBT/PTE) (intermediate & above, B1, B2, C1) (Book 3 finished) IELTS Life Skills B1

۱۰۰,۰۰۰ تومانهر ساعت
 • ۱ نفر : ۱۰۰ هزار تومان
 • ۲ نفر : ۱۲۰ هزار تومان
 • ۳ نفر : ۱۴۰ هزار تومان
 • ۴ نفر : ۱۶۰ هزار تومان
 • ۵ نفر : ۱۸۰ هزار تومان

PRE 1 (IELTS/iBT/PTE) (Elementary & pre-inter, A1, A2) (Book 2 finished) IELTS Life Skills A1, A2

۸۰,۰۰۰ تومانهر ساعت
 • ۱ نفر : ۸۰ هزار تومان
 • ۲ نفر : ۱۰۰ هزار تومان
 • ۳ نفر : ۱۲۰ هزار تومان
 • ۴ نفر : ۱۴۰ هزار تومان
 • ۵ نفر : ۱۶۰ هزار تومان

جدول شهریه تدریس خصوصی  آیلتس، تافل و …

مهارتها و تکنیک های آزمون (IELTS / TOEFL / PTE)

۱۲۰,۰۰۰ تومانهر ساعت
 • سطح مورد نیاز: متوسط
 • ۱ نفر : ۱۲۰ هزار تومان
 • ۲ نفر : ۱۴۰ هزار تومان
 • ۳ نفر : ۱۶۰ هزار تومان
 • ۴ نفر : ۱۸۰ هزار تومان
 • ۵ نفر : ۲۰۰ هزار تومان

جدول شهریه کلاسهای بازرگانی

پیشرفته ۱و ۲

۱۴۰,۰۰۰ تومانهر ساعت
 • سطح مورد نیاز: متوسط ۱ و ۲
 • ۱ نفر : ۱۴۰ هزار تومان
 • ۲ نفر : ۱۶۰ هزار تومان
 • ۳ نفر : ۱۸۰ هزار تومان
 • ۴ نفر : ۲۰۰ هزار تومان

متوسط ۱ و ۲

۱۲۰,۰۰۰ تومانهر ساعت
 • سطح مورد نیاز: مبتدی ۱ و ۲
 • ۱ نفر : ۱۲۰ هزار تومان
 • ۲ نفر : ۱۴۰ هزار تومان
 • ۳ نفر : ۱۶۰ هزار تومان
 • ۴ نفر : ۱۸۰ هزار تومان

مبتدی ۱ و ۲

۱۰۰,۰۰۰ تومانهر ساعت
 • سطح مورد نیاز: ---
 • ۱ نفر : ۱۰۰ هزار تومان
 • ۲ نفر : ۱۲۰ هزار تومان
 • ۳ نفر : ۱۴۰ هزار تومان
 • ۴ نفر : ۱۶۰ هزار تومان

***برای کلاسهای برون سازمانی علاوه بر مبالغ فوق، حداکثر مبلغ ۲۰-۵۰ هزار تومان بابت هزینه ایاب و ذهاب دریافت می شود.***


تخفیف ۱۰ درصدی:

 • دانشجویی/ دانش آموزی/ فرهنگیان
 • ثبت نام اولیه (اولین ثبت نام)
 • معرفی (اولین ثبت نام)
 • ۳ نفر خانوادگی (۳ کلاس جدا)
 • عضو انجمن نخبگان
 • دو زبانه
 • کلاس های ساعت۱۱-۱۵(اولین ثبت نام)

تخفیف پرداخت شهریه بصورت یکجا:

۴۰ ساعت ۵ درصد
۶۰ ساعت ۱۰ درصد
۸۰ ساعت ۱۵ درصد
۱۰۰ ساعت ۲۰ درصد
۲۰۰ ساعت ۲۵ درصد

نکته قابل توجه: حداکثر مجموع تخفیف های ارائه شده برای هر زبان آموز، ۲۰ درصد میباشد.

[تعداد: 0   میانگین:  0/5]