جدول قیمت کلاسهای مکالمه (خصوصی و نیمه خصوصی)

Book 5 (Advanced) - CAE - CPE

100,000 تومانهر ساعت
 • 1 نفر : 100 هزار تومان
 • 2 نفر : 120 هزار تومان
 • 3 نفر : 140 هزار تومان
 • 4 نفر : 160 هزار تومان
 • 5 نفر : 180 هزار تومان

Book 4 (Upper) - FCE

90,000 تومانهر ساعت
 • 1 نفر : 90 هزار تومان
 • 2 نفر : 110 هزار تومان
 • 3 نفر : 130 هزار تومان
 • 4 نفر : 150 هزار تومان
 • 5 نفر : 170 هزار تومان

Book 2 (Pre-intermediate) - Book 3 (intermediate)

80,000 تومانهر ساعت
 • 1 نفر : 80 هزار تومان
 • 2 نفر : 100 هزار تومان
 • 3 نفر : 120 هزار تومان
 • 4 نفر : 140 هزار تومان
 • 5 نفر : 160 هزار تومان

Book 1 (Elementary)

70,000 تومانهر ساعت
 • 1 نفر : 70 هزار تومان
 • 2 نفر : 90 هزار تومان
 • 3 نفر : 110 هزار تومان
 • 4 نفر : 130 هزار تومان
 • 5 نفر : 150 هزار تومان

True Beginner

60,000 تومانهر ساعت
 • 1 نفر : 60 هزار تومان
 • 2 نفر : 80 هزار تومان
 • 3 نفر : 100 هزار تومان
 • 4 نفر : 120 هزار تومان
 • 5 نفر : 140 هزار تومان

کلاسهای آمادگی آزمون ها (PRE)

PRE 2 (IELTS/iBT/PTE) (intermediate & above, B1, B2, C1) (Book 3 finished) IELTS Life Skills B1

100,000 تومانهر ساعت
 • 1 نفر : 100 هزار تومان
 • 2 نفر : 120 هزار تومان
 • 3 نفر : 140 هزار تومان
 • 4 نفر : 160 هزار تومان
 • 5 نفر : 180 هزار تومان

PRE 1 (IELTS/iBT/PTE) (Elementary & pre-inter, A1, A2) (Book 2 finished) IELTS Life Skills A1, A2

80,000 تومانهر ساعت
 • 1 نفر : 80 هزار تومان
 • 2 نفر : 100 هزار تومان
 • 3 نفر : 120 هزار تومان
 • 4 نفر : 140 هزار تومان
 • 5 نفر : 160 هزار تومان

جدول شهریه تدریس خصوصی  آیلتس، تافل و …

مهارتها و تکنیک های آزمون (IELTS / TOEFL / PTE)

120,000 تومانهر ساعت
 • سطح مورد نیاز: متوسط
 • 1 نفر : 120 هزار تومان
 • 2 نفر : 140 هزار تومان
 • 3 نفر : 160 هزار تومان
 • 4 نفر : 180 هزار تومان
 • 5 نفر : 200 هزار تومان

جدول شهریه کلاسهای بازرگانی

پیشرفته 1و 2

140,000 تومانهر ساعت
 • سطح مورد نیاز: متوسط 1 و 2
 • 1 نفر : 140 هزار تومان
 • 2 نفر : 160 هزار تومان
 • 3 نفر : 180 هزار تومان
 • 4 نفر : 200 هزار تومان

متوسط 1 و 2

120,000 تومانهر ساعت
 • سطح مورد نیاز: مبتدی 1 و 2
 • 1 نفر : 120 هزار تومان
 • 2 نفر : 140 هزار تومان
 • 3 نفر : 160 هزار تومان
 • 4 نفر : 180 هزار تومان

مبتدی 1 و 2

100,000 تومانهر ساعت
 • سطح مورد نیاز: ---
 • 1 نفر : 100 هزار تومان
 • 2 نفر : 120 هزار تومان
 • 3 نفر : 140 هزار تومان
 • 4 نفر : 160 هزار تومان

***برای کلاسهای برون سازمانی علاوه بر مبالغ فوق، حداکثر مبلغ ۲۰-۵۰ هزار تومان بابت هزینه ایاب و ذهاب دریافت می شود.***


تخفیف ۱۰ درصدی:

 • دانشجویی/ دانش آموزی/ فرهنگیان
 • ثبت نام اولیه (اولین ثبت نام)
 • معرفی (اولین ثبت نام)
 • ۳ نفر خانوادگی (۳ کلاس جدا)
 • عضو انجمن نخبگان
 • دو زبانه
 • کلاس های ساعت۱۱-۱۵(اولین ثبت نام)

تخفیف پرداخت شهریه بصورت یکجا:

۴۰ ساعت ۵ درصد
۶۰ ساعت ۱۰ درصد
۸۰ ساعت ۱۵ درصد
۱۰۰ ساعت ۲۰ درصد
۲۰۰ ساعت ۲۵ درصد

نکته قابل توجه: حداکثر مجموع تخفیف های ارائه شده برای هر زبان آموز، ۲۰ درصد میباشد.

[تعداد: 0   میانگین:  0/5]