شهریه ها بر اساس نوع دوره | موسسه آموزش زبان انگلیسی به کلام
خانه / شهریه ها بر اساس نوع دوره

شهریه ها بر اساس نوع دوره

جدول قیمت کلاسهای مکالمه (خصوصی و نیمه خصوصی)

پیشرفته 1و 2

70,000 تومانهر ساعت
 • سطح مورد نیاز: متوسط 1 و 2
 • 1 نفر : 70 هزار تومان
 • 2 نفر : 80 هزار تومان
 • 3 نفر : 90 هزار تومان
 • 4 نفر : 100 هزار تومان

متوسط 1 و 2

60,000 تومانهر ساعت
 • سطح مورد نیاز: مبتدی 1 و 2
 • 1 نفر : 60 هزار تومان
 • 2 نفر : 70 هزار تومان
 • 3 نفر : 80 هزار تومان
 • 4 نفر : 90 هزار تومان

مبتدی 1 و 2

50,000 تومانهر ساعت
 • سطح مورد نیاز: ---
 • 1 نفر : 50 هزار تومان
 • 2 نفر : 60 هزار تومان
 • 3 نفر : 70 هزار تومان
 • 4 نفر : 80 هزار تومان

جدول شهریه تدریس خصوصی  آیلتس، تافل و …

تکنیک ها و نکات طلایی آزمون (FCE / CAE / CPE)

80,000 تومانهر ساعت
 • سطح مورد نیاز: متوسط
 • 1 نفر : 80 هزار تومان
 • 2 نفر : 90 هزار تومان
 • 3 نفر : 100 هزار تومان
 • 4 نفر : 110 هزار تومان

تکنیک ها و نکات طلایی آزمون (IELTS / TOEFL / PTE)

80,000 تومانهر ساعت
 • سطح مورد نیاز: متوسط
 • 1 نفر : 80 هزار تومان
 • 2 نفر : 90 هزار تومان
 • 3 نفر : 100 هزار تومان
 • 4 نفر : 110 هزار تومان

جدول شهریه کلاسهای بازرگانی

پیشرفته 1و 2

80,000 تومانهر ساعت
 • سطح مورد نیاز: متوسط 1 و 2
 • 1 نفر : 80 هزار تومان
 • 2 نفر : 90 هزار تومان
 • 3 نفر : 100 هزار تومان
 • 4 نفر : 110 هزار تومان

متوسط 1 و 2

70,000 تومانهر ساعت
 • سطح مورد نیاز: مبتدی 1 و 2
 • 1 نفر : 70 هزار تومان
 • 2 نفر : 80 هزار تومان
 • 3 نفر : 90 هزار تومان
 • 4 نفر : 100 هزار تومان

مبتدی 1 و 2

60,000 تومانهر ساعت
 • سطح مورد نیاز: ---
 • 1 نفر : 60 هزار تومان
 • 2 نفر : 70 هزار تومان
 • 3 نفر : 80 هزار تومان
 • 4 نفر : 90 هزار تومان

***علاوه بر مبلغ فوق، ممکن است تا حداکثر مبلغ  ۴۰-۲۰ هزار تومان بابت هزینه ایاب و ذهاب دریافت شود.***